Af en toe is het goed om terug te keren naar de basis. Naar het moederschip van alle internet functionaliteiten, de call-to-action. In de bijlage vindt u en inventarisatie over hoe goede links, buttons of banners je conversie rigoureus kunnen verhogen.


De roep tot actie 

 Op een website is het verleiden van de bezoeker een must. De call-to-action moet het allemaal waarmaken. Het is de sublieme openingszin in de digitale kroeg. Call-to-action heeft alles te maken met verleiding, met de liefde en met de overtuiging. Met het stimuleren van je websitebezoekers om een bepaalde actie te nemen.


Internet marketeers vergeten regelmatig dat websitebezoekers weerstand ervaren om een actie te nemen. Het klikken op een link is geen natuurlijke bezigheid, daarvoor moet je een drempel nemen, hoe klein ook. Want als je niet weet wat er achter de volgende pagina schuilgaat of wat het voordeel is van klikken op de link, dan zal menig bezoeker het achterwege laten. Met een beroerde conversieratio als gevolg.

De call-to-action zie je in de vorm van een link, een button of een banner. Het consistent en op een juiste manier toepassen van een opvallende en effectieve call-to-action zal de conversie ratio zeker laten stijgen.

De vorm 

 De call-to-action heeft in de regel de vorm van een button. Dat geeft betere resultaten dan tekstlinks of banners.


De kleur 

Over de kleur van de CTA button zijn de meningen enigszins verdeeld. Over het algemeen zeggen experts dat oranje de beste kleur is voor de call-to-action button. Rood staat voor dood en verderf en groen zet niet aan tot actie. Bij een oranje stoplicht trap je het gas vaak net wat harder in, het zet aan tot actie. Aan de andere kant:  Als de website oranje als basiskleur heeft, dan is het weer niet verstandig deze kleur ook voor je belangrijkste actiebutton te gebruiken. Het mooiste is als de call-to-action button een unieke kleur heeft, die verder niet op de website wordt toegepast en geen onderdeel is van de huisstijl. Hieronder volgt een call-to-action kleurenschema.
De tekst
Wat plaats je dan in de button? In ieder geval niet: ‘klik hier’. Gras is groen, en zo weet men ook dat je op een button moet klikken. Wees zo precies mogelijk. Wat is het voordeel van klikken? Wat staat me te wachten? Gebruik een werkwoord om de actie te stimuleren. De beste buttons hebben een werkwoord en geven het gevoel van urgentie. Denk aan: bel nu, koop vandaag, registreer nu, neem nu contact op, koop nu – actie loopt tot 23 december.


Dus:
< Klik hier >: dramatisch slecht
< Contact >: iets beter
< Neem nu contact op >: helemaal goed


Conclusie

De call-to-action is nu niet een onderwerp waar je veel nieuwe ontwikkelingen in zult ontdekken. Maar aangezien maar zo weinig websites een consistentie en effectieve toepassing van de CTA hebben, blijft het benadrukken van het belang nuttig. Er is veel te winnen. Conversie ratio’s schieten omhoog bij een juiste toepassing van de CTA regels.