Wanneer je externe barcodes wil laten importeren, is het belangrijk deze voorafgaand aan de verkoop te testen. 


1. Testen Stuur ter test een barcode naar support@ticketpoint.nl. Dan kunnen wij controleren of we deze kunnen importeren. Stuur ons zowel de cijfercode als de bijbehorende QR-code toe. Wij testen of de QR-code goed gescand wordt door onze scansoftware.

2. Aanleveren Nadat wij de externe barcodes goedgekeurd hebben, kun je ons het totaalbestand toesturen. Lever dit bij voorkeur aan in Excel. Indien diverse barcodes bij diverse ingangen toegang hebben, geef dit dan direct bij ons aan.

3. Verkopen. Na het aanleveren van de barcodes kun je aan de slag om deze extern te verkopen. Let erop dat wij nooit verantwoording kunnen afleggen over een juiste verkoop van de tickets. Aan te raden is dan ook om een bereikbaarheidsregeling te treffen met de partij die de externe barcodes verkoopt.